Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie.


W piątek 23 października odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego z przedstawicielami związków „Kadra" z zakładów podlegających jego jurysdykcji. Podczas narady strony omówiono następujące tematy:
● stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zakładów górniczych nadzorowanych przez ten urząd. Wskazano, że w dalszym ciągu zauważalna jest tendencja spadkowa ilości wypadków ogółem w górnictwie węgla kamiennego. Tendencja ta utrzymana została dzięki dużemu spadkowi ilości wypadków w firmach usługowych (- 17,6%). Liczba wypadków wśród załogi własnej kopalń wzrosła o 1,1%. Omawiając przyczyny takiej sytuacji za naturalny uznano spadek wypadkowości wśród firm usługowych z uwagi na malejącą ilość pracowników tych firm zatrudnionych w kopalniach. Za zjawisko niepożądane uznano natomiast wzrost wypadków ogółem wśród załóg własnych kopalń pomimo malejącego natężenia robót górniczych. Jako jedną z przyczyn tej sytuacji wskazano starzenie się sprzętu małej i dużej mechanizacji robót co wiąże się bezpośrednio z niedoinwestowaniem kopalń. Do dnia 23 października w kopalniach zanotowano 9 wypadków śmiertelnych. Liczba ta jest niższa od liczby wypadków śmiertelnych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Należy jednak pamiętać o ubiegłorocznej katastrofie w kopalni „Mysłowice-Wesoła" w której zginęło 5 pracowników. Podobnie wygląda sytuacja w grupie wypadków ciężkich. Ogółem na koniec września w górnictwie węgla kamiennego zanotowano 1232 wypadki, w tym 971 wśród załóg własnych i 261 wśród pracowników firm usługowych. Wśród 9 wypadków śmiertelnych 7 było wśród załóg własnych a 2 w firmach usługowych. Spośród tych wypadków 4 miały miejsce w zakładach podległych jurysdykcji OUG w Gliwicach. Spośród 9 wypadków ciężkich wszystkie miały miejsce wśród załóg kopalń.
● wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
● przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. W szczególności omówiono:
- wypadek śmiertelny zaistniały w kopalni „Bielszowice" w dniu 12 września do którego doszło podczas transportu obrotnicy kombajnu chodnikowego AM 50
- wypadek zbiorowy z 11 lipca gdzie w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót strzałowych doszło do zapalenia metanu, pożaru i 4 wypadków lekkich (poparzenia).
● wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i 9 miesiącach 2015 r.
Na zakończenie spotkania strony postanowiły kontynuować tą formę spotkań.