Co z wypłatą Barbórki ?

W dniu 5 listopada odbyło się spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej S.A. ze związkami zawodowymi działającymi w K.W. S.A. W trakcie spotkania Prezes Krzysztof Sędziowski poinformował Związki o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z jego wypowiedzi wynikało, że problem finansowania pomostowego, to znaczy do końca 1 kwartału 2016 roku, nie został zakończony.

W ministerstwie trwają / chyba / wytężone prace, aby umożliwić Kompanii Węglowej egzystencję w okresie przejściowym tzn. do czasu ukonstytuowania się nowego rządu. Według Zarządu jest duże prawdopodobieństwo że projekt zostanie domknięty. Ponieważ sytuacja przedstawiona przez Zarząd wygląda na bardzo skomplikowaną Związki Zawodowe uprościły rozważania zadając pytanie: Czy są pieniądze na koncie bankowym albo gwarancje ich otrzymania ?
Na tak postawione pytanie odpowiedź była jednoznaczna. Kasy nie ma. Jest duże prawdopodobieństwo że będzie.
Efektem spotkania z Zarządem K.W. było dzisiejsze spotkanie Związków Zawodowych. Strona społeczna postanowiła w komunikacie poinformować załogi kopalń i zakładów o bieżącej sytuacji oraz nakreśliła scenariusz działań na wypadek gdyby pracodawca nie wypełnił zobowiązań.

Komunikat - link