W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI.


We wtorek (17 listopada) odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem kompanii Węglowej S.A. Głównym tematem były kwestie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa do końca I kwartału 2016 r. w tym z wypłatą tegorocznej Barbórki. Po spotkaniu rzecznik prasowy Kompanii Węglowej Tomasz Głogowski przekazał komunikat o treści:
„Zarząd Kompanii Węglowej informuje, że rozmowy na temat finansowania KW są na bardzo zaawansowanym etapie i zostaną zakończone do początku grudnia br. Oznacza to, że spółka uzyska finansowanie na najbliższe miesiące, niezbędne do uregulowania zobowiązań m. in. wynagrodzeń i Barbórki. Uzyskanie finansowania pozwoli spółce funkcjonować do czasu wdrożenia docelowego modelu finansowania i działalności Kompanii Węglowej."
Strona społeczna wyszła ze spotkania bez wspólnego stanowiska.
Zdaniem przewodniczącego MZZ „Kadra" Górnictwo Krzysztofa Stanisławskiego - „ nie ma podstaw, aby sądzić, że tegoroczna barbórka nie zostanie wypłacona. Jeżeli pieniądze nie trafią na konta pracowników do 4 grudnia, rozpoczniemy działania zgodne z procedurą sporu zbiorowego".