Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A.

Rada Pracowników Kompanii Węglowej S.A. po posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. wydała oświadczenie skierowane do Zarządu Kompanii Węglowej w sprawie projektu „Struktury organizacyjnej i etatyzacji Centrali Kompanii Węglowej S.A." w którym stwierdza, że wobec braku pełnego dostępu do informacji nie ma możliwości wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

W oświadczeniu Rada zarzuca także Zarządowi świadome łamanie zapisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z uwagi na fakt, że jeszcze przed zakończeniem konsultacji podejmuje równoległe działania. Taka praktyka zmusza Radę Pracowników do wnioskowania do Państwowej Inspekcji Pracy o zbadanie, czy nie zachodzi podejrzenie łamania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Poniżej pełna treść oświadczenia - link