MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI.

 

W piątek 18 grudnia w Kompanii Węglowej S.A. odbyło się spotkanie strony rządowej z przedstawicielami związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej. Stronę rządową reprezentowali: minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Grzegorz Tobiszowski. MZZ „Kadra" Górnictwo reprezentowany był przez wiceprzewodniczących Marka Gackę i Andrzeja Przeliorza. W spotkaniu uczestniczyli także: dotychczasowy pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, wiceminister Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk oraz prezes KW Krzysztof Sędzikowski.
Na wstępie minister Tchórzewski poinformował, że Wojciech Kowalczyk pozostaje pełnomocnikiem rządu odpowiedzialnym za restrukturyzację górnictwa, a prezesi Sędzikowski i Walczak wycofają swoje rezygnacje i będą dalej zarządzać Kompanią Węglową.
Nowa Kompania zdaniem ministra powinna powstać nie później niż do połowy 2016 roku, a w jej skład powinno wejść 11 kopalń. Jednym z inwestorów Nowej KW będzie Towarzystwo Finansowe „Silesia", które nie przejmie jednak jak planowano wcześniej 100 % akcji Kompanii.
Wszystkie kwestie dotyczące Nowej KW mają być na bieżąco omawiane z przedstawicielami strony społecznej, aby już na etapie tworzenia spółki nie doprowadzić do konfliktów. „Zobowiązaliśmy się do tego, że strona społeczna będzie na bieżąco informowana i będzie miała dostęp do wszystkiego co się dzieje" – stwierdził minister.
Krzysztof Tchórzewski zapowiedział także, że obowiązywanie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego zostanie przedłużone do momentu funkcjonowania przepisów unijnych, czyli do 2018 r. Umożliwi to jego zdaniem spokojniejszą restrukturyzację zatrudnienia jeśli chodzi tę część górnictwa, która trafiła do SRK. Rząd prowadzi negocjacje z Komisją Europejską dotyczące pomocy dla górnictwa. Pełnomocnictwa w tym zakresie mają Wojciech Kowalczyk i Grzegorz Tobiszowski.