Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych.

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA" zwróciło się w sierpniu br z pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ujednolicenia przepisów prawa dotyczących deputatów węglowych dla emerytów i rencistów górniczych.

28 grudnia PZZ „KADRA" otrzymało w powyższym temacie odpowiedź Departamentu Górnictwa Ministerstwa Energii, którą w całości prezentujemy poniżej.

Pismo - link