PIP kontroluje Kompanię Węglową.

Na początku grudnia MZZ „Kadra" Górnictwo zwrócił się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z pismem dotyczącym nieprawidłowości w zakresie rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę – Kompanię Węglową.

Na obecną chwilę trwają czynności kontrolne, w ramach których doszło do spotkania przedstawicieli związku z inspektorem pracy, na którym omówiono zakres kontroli. W dniu 5 stycznia związek otrzymał pismo z OIP, że z uwagi m.in. na dużą ilość rozpatrywanych spraw termin rozpatrzenia skargi ulega prolongacie do 2 miesięcy od daty wpływu, tj. do 2 lutego br. Równocześnie otrzymaliśmy zapewnienie, że o dokonanych ustaleniach zostaniemy niezwłocznie powiadomieni po zakończeniu kontroli.

Poniżej prezentujemy treść pisma - link