Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim.

 

W dniu dzisiejszym doszło do spotkania przedstawicieli związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej. W trakcie spotkania strona związkowa wyraziła zaniepokojenie sytuacją w spółce. Niezrozumiałe działania Zarządu, w tym dążenia do obniżenia wynagrodzeń poprzez brak decyzji o kontynuowaniu dotychczasowych zasad wynagradzania, zmniejszanie zatrudnienia z uwagi na brak przyjęć nowych pracowników, czy przygotowywanie PTE kopalń nieuwzględniających ich możliwości spowodowały radykalizację nastrojów wśród załóg.

Mając na uwadze spokój społeczny w Kompanii Węglowej i dobro firmy strona związkowa wystosowała pismo do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego prosząc w nim o pilne spotkanie w temacie aktualnej sytuacji w Kompanii Węglowej S.A. i wypracowania zasad jej działania do czasu powstania tzw. Nowej Kompanii.
Związkowcy wystosowali również pismo do Zarządu KW S.A. w którym domagają się podpisania Porozumienia w sprawie średnich wynagrodzeń na rok 2016 na poziomie roku 2015 na poszczególnych kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej.

Pismo do ministra Tchorzewskiego - link

Pismo central zwiazkowych do KW - link