Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy.

MZZ „Kadra" Górnictwo w piśmie z 25 stycznia br. po raz kolejny wystąpił do Zarządu Kompanii Węglowej z wnioskiem o podjęcie rozmów ze stroną związkową w temacie ujednolicenia nazewnictwa stanowisk pracy obowiązujących w KW S.A. do nazewnictwa respektowanego przez ZUS.

Kadra wielokrotnie, począwszy od 2010 roku zwracała uwagę na nieścisłości w nazewnictwie stanowisk wymienionych w obowiązującym Taryfikatorze Kwalifikacyjnym (zał. nr 1 do Porozumienia z 20 stycznia 2004 r.), wykazanych także w Słowniku stanowisk pracy w KW S.A. a Zarządzeniem nr 9 Ministerstwa Przemysłu i Handlu z 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą, na podstawie którego to zarządzenia ZUS przyznaje emerytury górnicze.
Brak tej zgodności niejednokrotnie skutkował trudnościami w uzyskaniu uprawnień emerytalnych i przyznaniu emerytur przez ZUS pracownikom zatrudnionym na tych stanowiskach.
W przywołanym piśmie Kadra domaga się także weryfikacji przez Zarząd poleceń dotyczących ilości zjazdów pracowników zatrudnionych pod ziemią w niepełnym wymiarze czasu zawartych w Zarządzeniu ZP/7/2014 uważając je za krańcowy przejaw braku zaufania do kadry zarządzającej kopalniami.

 

Pismo - link