Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r.

28 stycznia Zarząd Kompanii Węglowej S.A. i Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. wypowiedziały stronie związkowej Porozumienie zawarte w dniu 17 lipca 2015 r. gwarantujące zachowanie dotychczasowych uprawnień pracowniczych.

 

Pismo - link