Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej.

W dniu dzisiejszym 3 lutego strona związkowa ponownie spotkała się z wiceministrem Tobiszowskim i Zarządem Kompanii Węglowej S.A. Przed tym spotkaniem związki zawodowe postawiły warunek przystąpienia do rozmów – wycofanie się Zarządu z wypowiedzenia porozumienia z 17 lipca 2015 r. Już na wstępie spotkania wiceminister Grzegorz Tobiszowski powiedział, że zostanie to rozważone, a prezes Sędzikowski powiedział, że Zarząd nie może się wycofać z wypowiedzenia, ponieważ uniemożliwia ono jakiekolwiek zmiany w systemach płacowych bez zgody wszystkich związków zawodowych.

Wypowiedzi te strona związkowa przyjęła za próbę szantażu, że jeśli związki zgodzą się na określone rozwiązania to druga strona wycofa się z wypowiedzenia i potraktowała jako złamanie ustaleń. Uznając, że strona pracodawcy gra nie fair związkowcy opuścili spotkanie.
Komentując to wydarzenie przedstawiciele związków podkreślali, że liczyli na partnerską dyskusję, a nie na to, że zostaną postawieni pod ścianą. Stwierdzili także, że teraz wszystko po stronie rządu oraz Zarządu Kompanii.
W dniu jutrzejszym, tj w czwartek 4 lutego odbędzie się spotkanie związkowych central działających w Kompanii Węglowej na którym podjęta zostanie m.in. decyzja o terminie przeprowadzenia masówek informacyjnych w kopalniach kompanii.