Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia.

 

W dniu dzisiejszym w Kompanii Węglowej odbyło się spotkanie Zarządu ze stroną związkową, którego tematem być sposób wypłaty 14-tej pensji za 2015 r. oraz utrzymanie w mocy porozumienia zawartego w lipcu 2015 r., które gwarantowało załodze Kompanii Węglowej, po przejściu do Polskiej Grupy Górniczej, zachowanie przez niezmienionych warunków wynagradzania i zatrudnienia.

Strona związkowa przystąpienie do rozmów uzależniała od wycofania się Zarządu z wypowiedzenia powyższego porozumienia. Po długiej dyskusji i wzajemnym przekonywaniu się Zarząd ostatecznie odstąpił od wypowiedzenia porozumienia i strony przystąpiły do rozmów nad sposobem wypłaty 14-tej pensji za 2015 r. Zarząd wycofał się z propozycji wypłaty na trzy raty i zaproponował wypłatę na dwie raty w rozbiciu 30% i 70%. Strona związkowa oświadczyła, że jest gotowa do rozmów nad porozumieniem gwarantującym wypłatę w ratach min. 40 i 60% oraz średnie wynagrodzenie w 2016 r. w kopalniach i zakładach na poziomie roku 2015.
Rozmowy nie zakończyły się porozumieniem – kolejne zaplanowano na czwartek.

Pismo - link