Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A.

 

W piątek 12 lutego doszło do spotkania związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej S.A.
Po spotkaniu wydano komunikat, w którym informują, że:
- przekazały zarządowi spółki własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody rocznej (tzw, 14-tej pensji) za 2015 rok i ustalenia wysokości przeciętnych wynagrodzeń na 2016 rok. Projekt zakłada wypłatę 14-tej pensji na tych samych warunkach jak za rok 2014.
- skierowały pismo do Ministra Energii w którym domagają się przedstawienia pełnego PTE na lata 2016 – 2017 dla KW S.A. oraz poszczególnych kopalń i zakładów, jak też pełnego biznesplanu w formie zaprezentowanej Radzie nadzorczej KW S.A. i inwestorom.
- ustaliły, że masówki informacyjne dla załóg odbędą się 17 lutego 2016 roku.

Poniżej linki do komunikatu i pisma do Ministra Energii.

Komunikat - link

Pismo do Ministra - link