Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

 

Zarządy Kompanii Węglowej S.A i Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. poinformowały organizacje Związków Zawodowych działające w tych firmach na podstawie art. 26¹ Ustawy o związkach zawodowych o nieodpłatnym zbyciu oznaczonej części zakładu górniczego KWK „Rydułtowy-Anna" w postaci Ruchu Anna pod nazwą KWK „Anna" stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Przejście pracowników do nowego pracodawcy (SRK S.A.) zgodnie z art. 23¹ kodeksu pracy nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2016 r. Pracownicy przechodzący do SRK zachowają warunki pracy i płacy takie jak w dniu przejścia KWK „Anna" do SRK. Od dnia nabycia spółka przejmie również wszelkie zobowiązania Kompanii Węglowej wobec pracowników KWK „Anna"
Z powyższej informacji wynika, że realną staje się możliwość skorzystania przez zainteresowanych pracowników administracji kopalń i zakładów Kompanii Węglowej z pakietu osłon socjalnych zawartych w Ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Pismo - link