Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A.

W dniu 17 marca 2016 odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej. Na spotkaniu obecni byli: minister Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski, odpowiedzialni za górnictwo. Celem spotkania było wysłuchanie sprawozdania komisji audytowej pod przewodnictwem senatora Adam Gawęda. W załączeniu przekazany przez zarządzających komunikat do mediów oraz główne tezy audytorów.
Zespół audytowy wskazał na szereg zaniedbań poprzedników oraz zalecił kierunki poprawy.
Planowane spotkanie z Zarządem Kompanii z poniedziałku przełożono na wtorek 22 marca 2016 r.
Przed spotkaniem strony społecznej z Zarządem odbyło się spotkanie Rady Pracowników na którym Zarząd przekazał poszerzony biznesplan dla PGG. Należy spodziewać się pilnego zwołania Zarządu MZZ KG na 23.03.2016r.

Audyt - link

Przyczyny aktualnej systuacji - link