Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów.

W piątek 1 kwietnia br. w Kompanii Węglowej odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej i strony związkowej w ramach sporu zbiorowego dotyczącego średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w 2016 r.

W ramach rozmów, które zostały zdominowane oceną bieżącej sytuacji w kopalniach KW S.A. nie podjęto żadnych wiążących decyzji.
Kolejne spotkanie stron odbędzie się w czwartek 7 kwietnia.