Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej S.A..
Zarząd przedstawił propozycję porozumienia, która jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
Następne spotkanie stron przewidziane jest na środę 13.04.2016 r. .
Czas do następnego spotkania ma być użyty do konsultacji w środowiskach związkowych.
Efektem jest zwołany Zarząd MZZ KG na 12.04.2016 r. godz. 12.00