Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane.

We wtorek 19 kwietnia 2016 roku o godz. 18.30 strona społeczna i zarząd Kompanii Węglowej, w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, podpisały porozumienie dające podstawę do powstania Polskiej Grupy Górniczej.

Porozumienie podpisały wszystkie organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej, w tym MZZ „Kadra" Górnictwo.
W swoim stanowisku przedstawionym w poniedziałek 18 kwietnia MZZ „Kadra" Górnictwo uzasadnił dlaczego nie widzi możliwości podpisania porozumienia przedstawionego stronie społecznej w dniu 16.04.2016 r. i zdania swego nie zmienił. Szanując jednak wolę większości załóg wyrażoną na masówkach, w obliczu nacisków innych organizacji związkowych oraz braku zgody na przeprowadzenie referendum wśród załóg zarząd związku we wtorek zdecydował o podpisaniu porozumienia.
Podpisane porozumienie nie jest dla nas żadnym sukcesem, jest to dla nas trudny kompromis w sytuacji, gdy byliśmy postawieni pod ścianą.

Porozumienie - link