Interwencja w sprawie 14 – tej pensji.

 

Dyrektorzy kopalń, wchodzących w skład PGG Sp. z o.o, przekazali informację o rozpoczęciu realizowania zapisów porozumienia z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

Zasady wynagradzania w naszym przedsiębiorstwie nakazywały wypłatę części czternastej pensji oraz Barbórki wraz z zasiłkiem chorobowym, proporcjonalnie do ilości dni na zwolnieniu. Dyrekcje przystąpiły do naliczania chorobowego za miesiąc kwiecień bez czternastej pensji oraz zamierzają potrącić pracownikom wypłaconą częściowo czternastkę za miesiąc marzec. Nie jest dla nas jasny mechanizm „ odzyskania" pieniędzy za miesiące styczeń i luty. Według mojej wiedzy wypłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. Według naszej wiedzy tzw. Czternasta pensja jest zapłatą za pracę. Praca przez cztery miesiące została wykonana i należy się za to zapłata. Żadne porozumienie nie może działać do tyłu. Nie może łamać prawa. Według postanowień sądów w sprawie czternastej pensji pracowników administracji oraz interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie wypłaty czternastej pensji za rok 2015/ natychmiastowa wymagalność / próba pozbawienia pracowników zapłaty za czas przepracowany jest bezprawna.

Podjęliśmy interwencję u pracodawcy / pismo w załączeniu /. W przypadku potwierdzenia przez zarząd PGG interpretacji Porozumienia pozbawiającej pracowników prawa do części wynagrodzenia poprosimy Państwową Inspekcję Pracy o wyrażenie zdania na ten temat.

Krzysztof Stanisławski

Pismo - link