Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi

W dniu dzisiejszym, tzn. w poniedziałek 09 maja odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. z przedstawicielami Związków Zawodowych w obecności Pana Grzegorza Tobiszewskiego. Wiceminister odpowiedzialny za górnictwo przedstawił w imieniu właściciela członków Zarządu PGG Sp. z o.o. życząc nam wszystkim owocnej współpracy.

Część robocza spotkania, już bez obecności ministra, rozpoczęła się od krótkiego przedstawienia programu działania Zarządu na najbliższe dni.
W najbliższym czasie zostanie podjęta uchwała odnośnie rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych. Procedura ma dotyczyć pracowników posiadających uprawnienia emerytalne nabyte ponad 6 miesięcy temu. Pracodawca ma 20 dni od daty podjęcia uchwały na uzgodnienie porozumienia ze stroną społeczną lub opracowanie regulaminu zwolnień. Procedurze maja podlegać wszyscy „przeterminowani emeryci".
Strona społeczna dopytywała o szczegóły realizacji Porozumienia z 19 kwietnia. Według pracodawcy jest jeszcze zbyt wcześnie by odpowiedzieć na pytania czy, a jeżeli tak, to kiedy zostanie rozpoczęta procedura przekazywania pracowników do SRK / czytaj na urlopy górnicze /, kiedy będą schematy organizacyjne kopalń zespolonych, kiedy rozpoczniemy pracę nad nowym ZUZP i.t.p .
Jest zamiar powołania zespołu monitorującego realizację wyżej wymienionego porozumienia oraz biznesplanu będącego jego integralną częścią. Jest propozycja aby był to zespół dziesięcioosobowy / pięć osób ze strony pracodawcy i pięć ze strony związków zawodowych /. Konkretne ustalenia w tej kwestii też nie zapadły.

Nie uzgodniono terminu następnego spotkania.