Pismo w sprawie funduszu socjalnego

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad obsługi pracowników emerytowanych w Kompanii Węglowej S.A. oraz Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o. o. wystosowaliśmy jako MZZ „Kadra" Górnictwo pismo / w załączeniu /, oczekując szybkiej odpowiedzi.
Przypominam, że odpowiedzialnym za gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest zarządzający przedsiębiorstwem. Komisja Socjalna jest ciałem doradczym.
Oczekujemy jednoznacznej interpretacji przepisów przez osoby odpowiedzialne za realizację ZFŚŚ tak, aby za decyzje podjęte pod naciskiem związków zawodowych nie odpowiadały osoby funkcyjne, realizujące w imieniu pracodawcy zapisy regulaminów ZFŚS.

pismo - link

Krzysztof Stanisławski