Zwolnienia grupowe a emerytura

Zwolnienia grupowe.

Zgodnie z przypuszczeniami Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych. Procedura ma dotyczyć / według projektu „Regulaminu zwolnień grupowych w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o." przesłanego związkom zawodowym / pracowników, którzy nabyli uprawnienia do wcześniejszej emerytury przed dniem 01.12.2015 r.
Skala problemu nie jest duża. Przypominam, że dwa lata temu wszystkich „leśnych dziadków" spuszczono z sukcesem. Pozostali chronieni związkowo lub samorządowo. No i od tego czasu, ponieważ Zarząd nie prowadzi żadnej polityki zatrudnieniowej, przybyło parę osób. Obecnie „ przeterminowanych" jest około trzystu osób.
Zdanie moje, jako przewodniczącego MZZ „Kadra" Górnictwo, jest niezmienne. Jestem przeciwko jakimkolwiek akcjom prowadzonym na zapotrzebowanie polityczne. Wyrzucanie z pracy człowieka tylko dlatego, że ma pięćdziesiąt lat jest głupotą. Wcześniejsza emerytura jest przywilejem a nie karą. Ale ponieważ kiedyś trzeba odejść, dyrekcje kopalń na bieżąco powinny ustalać ewentualne terminy odejść i powinno to być częścią szerszego zagadnienia zwanego polityka zatrudnieniową.
Obecnie Zarząd pracuje nad koncepcją powołania kopalń zespolonych. Wydaje się, że należałoby się wstrzymać z jakimikolwiek ruchami kadrowymi przynajmniej do momentu opracowania nowych schematów organizacyjnych. Dla mnie jest to oczywiste. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu insektów.
No i ostatnia kwestia. Ustawa o Związkach Zawodowych daje możliwość ochrony pracy i płacy działaczom. Nikt nie ma zamiaru, mam nadzieję, łamać zapisów ustawowych.
Podobno żyjemy w państwie prawa.
Z dniem 11 maja rozpoczęto proces dwudziestodniowych konsultacji zapisów regulaminu zwolnień. Należy rozumieć, że wypowiedzenia zostaną wręczone pracownikom w czerwcu/ po wcześniejszych indywidualnych konsultacjach ze związkami zawodowymi reprezentującymi poszczególnych pracowników / z dniem pierwszego lipca. Tak, że pracownicy, nie posiadający ochrony, dnia 1 października będą już emerytami. Chyba, że uda się cały ten proceder w trakcie konsultacji lekko ucywilizować. Czego sobie i Wam życzę.

Ze związkowym pozdrowieniem :

Krzysztof Stanisławski