ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012

Obradował Zespół Trójstronny

ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

 

         W poniedziałek 29 października br. w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” obradował Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Strona rządowa reprezentowana była przez wiceministrów: gospodarki – Tomasza Tomczykiewicza, skarbu – Pawła Tamborskiego oraz resortu pracy – Marka Buciora. Wśród pracodawców obecni byli m.in. Prezesi Spółek Węglowych: Joanna Strzelec-Łobodzińska, Roman Łój i Jarosław Zagórowski. Porozumienie Związków Zawodowych KADRA reprezentowali: Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ KADRA, Grzegorz Herwy – Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA oraz Zdzisław Chętnicki – Wiceprzewodniczący Sekcji.  

Obrady zdominowały następujące tematy: plany prywatyzacyjne rządu, reforma górniczego systemu emerytalnego i konflikt w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. pomiędzy pracodawcą i załogą.

         Minister Tamborski omawiając temat prywatyzacji stwierdził, że w obecnym oraz przyszłym roku rząd nie przewiduje prywatyzacji żadnej ze spółek węglowych. Dopuszcza się jedynie prywatyzację w 2013 roku Węglokoksu. Kompania Węglowa S.A. ma być gotowa do prywatyzacji w 2014 roku.

         Zaawansowanie prac nad projektem zmian w górniczych emeryturach omówił wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior, który stwierdził, że na obecną chwilę nie ma żadnego projektu dotyczącego emerytur górniczych i sprawa ta dla rządu nie jest na razie priorytetem. Pod naciskiem części związków zobowiązał się on do zorganizowania spotkania na którym przedstawi założenia znajdującego się w fazie opracowań projektu. Niektórzy związkowcy uważali natomiast, że skoro nie ma projektu, to nie ma nad czym dyskutować.

         Najwięcej emocji wzbudził temat sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Obecność Jarosława Zagórowskiego i związkowców JSW gwarantowała burzliwą dyskusję. Zdaniem związkowców głównym powodem konfliktu w spółce są wdrażane przez zarząd niezgodne z prawem pracy (co potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy), nowe wzory umów o pracę. Strona społeczna postulowała jak najszybsze rozwiązanie konfliktu, który źle rzutuje na całą branżę.

Kolejne posiedzenie zespołu ma odbyć się w listopadzie br. w Katowicach. Na posiedzeniu strona związkowa będzie oczekiwała od strony rządowej jasnego stanowiska dotyczącego sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., zwłaszcza w temacie łamania prawa pracy przez Zarząd Spółki.