Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo ustosunkował się do propozycji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Polskiej Grupy Górniczej. Związek dopuszcza możliwość rozmów na tematy związane z ZUZP po ustaleniu jednolitych zasad wynagradzania dla wszystkich grup pracowniczych i ustaleniu właściwych relacji płacowych w poszczególnych grupach pracowniczych i pomiędzy nimi. Zdaniem związku rozmawiać to nie znaczy zgadzać się na wszystko.

Poniżej treść pisma wystosowanego w tym temacie do Zarządu PGG.

Stanowisko - link