Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego

W związku z powołaniem przez Pana ministra Grzegorza Tobiszewskiego zespołu naprawczego dla ruchu Halemba KWK Ruda, MZZ „Kadra" Górnictwo wystosował pismo do Pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Sprzeciw nasz budzi powoływanie bezsensownych zespołów w skład których wchodzą, poza zarządem PGG, przedstawiciele jednego związku zawodowego. W trudnej sytuacji w jakiej jest KWK Halemba potrzebne są działania rzeczywiste a nie pozorne. Jak mówi stare przysłowie: Jak nie wiesz co robić to powołaj komisję. Stare , dobre metody.
Pismo do ministra w załączeniu.
Z braterskim pozdrowieniem Wasz przewodniczący K. Stanisławski.

 

Pismo - link