Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa

Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – podsumowanie subiektywne.

W dniu wczorajszym tzn. 02.01.2017 roku w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Energii w sprawie naprawy Katowickiego Holdingu Węglowego. Spotkanie zostało zwołane na wniosek posłów opozycji martwiących się o polskie górnictwo. Gdybym był złośliwy powiedziałbym, że lepiej późno niż wcale.

            Ponieważ naprawa KHW ma być przeprowadzona poprzez firmę zwaną Polska Grupa Górnicza postanowiłem udać się na posiedzenie celem zorientowania się w sytuacji. Gośćmi spotkania byli poza moja skromną osobą związkowcy z KHW, władze samorządowe Rudy Śląskiej i Mysłowic oraz członkowie zarządów KHW oraz PGG.

            Komisja Energii.., jak zrozumiałem z wypowiedzi polityków jest ciałem nadzorującym prace rządu RP m.in. nad polityką energetyczną kraju. Nie wróży to dobrze energetyce, a górnictwu w szczególności. Miałem wrażenie, że podstawową funkcją jaką ma do spełnienia komisja jest danie pola do wzajemnego oskarżania się o nieróbstwo, zaniechania, brak pomysłu kiedyś i teraz. Dał się wyczuć stosunkowo duży poziom niechęci do siebie ludzi będących członkami tej komisji. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich członków.

Przechodząc do meritum:

  • Minister Grzegorz Tobiszowski poprosił wszystkich o merytoryczną dyskusję   i pomoc, a przynajmniej o nie przeszkadzanie, w naprawie górnictwa. Wskazał uregulowania Unii Europejskiej jako przyczynę zła oraz dowodził, że działania rządu są w dużym stopniu wymuszone zapisami dyrektyw.
  • Prezes KHW i jego zastępcy przedstawili sytuację spółki. Jako główną przyczynę obecnego stanu rzeczy wskazali fatalna pracę poprzedników.
  • Prezes PGG wykazał, że droga naprawy podjęta przez obecnie rządzących         i zarządzających jest prawidłowa. Wskazał na liczne osiągnięcia oraz  znaczącą poprawę wyników finansowych i innych wskaźników opisujących stan przedsiębiorstwa. Nie oznacza to, że sytuacja PGG jest dobra. Oznacza to tylko, że jest nadzieja na wyjście z zapaści.
  • Dyskusja posłów w tym opozycji i ministra odpowiedzialnego za górnictwo nie wniosła nic nowego poza drobnymi lub grubymi przytykami których wzajemnie sobie nie szczędzono.
  • Głos samorządowców był istotny ale mało konstruktywny. Niestety głos związkowy był tylko mało konstruktywny. Zadano dużo pytań. Na większość nikt nawet nie próbował odpowiedzieć.

W mojej ocenie KHW właściwie przestało istnieć jako przedsiębiorstwo. Mam nadzieję, że nikt nie straci pracy.

            Powoływanie się przez ministra na zapisy dyrektyw europejskich traktowanych jak Pismo Święte / czytaj nie zmienialna prawda objawiona /wydaje się być mało uczciwe. Z moich obserwacji wynika, że jedynie w sprawach górnictwa nasz rząd przejmuje się Europą. Podważyć można wszystko tylko nie zapisy dotyczące górnictwa z 2010 roku. Jest to dobry sposób na wskazywanie poprzedników jako winnych obecnego stanu. Czerwcowe zobowiązania rządu będące podstawą do notyfikacji przez UE pomocy publicznej dla polskiego górnictwa wskazują na cyniczne rozgrywki naszym kosztem.

            Zarząd KHW wskazując poprzedników jako nieudolnych i być może nieuczciwych / być może to są słowa kluczowe / sam siebie ocenia. Następcy też nie będą mieli skrupułów.

            PGG dzięki pracy wszystkich ludzi dobrej woli oraz dzięki znacznemu wzrostowi cen węgla / kolejność niekoniecznie właściwa / wykazuje wynik budzący nadzieję. Niestety sytuacja naszego przedsiębiorstwa jest dramatyczna. Opieranie naprawy na obniżaniu kosztów doprowadziło do utraty przez nasze przedsiębiorstwo zdolności do wydobywania węgla. Jeżeli nie umiemy wydobyć węgla to wszyscy jesteśmy zbyteczni. Biznesplan na rok 2017 zakłada dalsze obniżanie kosztów.

            Dla PGG przejęcie albo nie KHW jest w zasadzie obojętne. Bez określenia sposobu finansowania nasze przedsiębiorstwo, a tym samym polskie górnictwo na Śląsku, tak i tak nie będzie istniało w tej formie. Obym się mylił. Jest nadzieja, że ceny się ustabilizują na odpowiednio wysokim poziomie, a wtedy będziemy mogli odtrąbić sukces.

                                                           Wasz nieustający przewodniczący

                                                                       Krzysztof Stanisławski

Link - Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce