Ilość dozoru a czas pracy.

 

Jednym z argumentów uzasadniającym powołanie kopalń zespolonych było, według zarządzających, zmniejszenie ilości etatów. Tzw. etatyzacja, której założenia są wdrażane, robi się już groźna. Prawo górniczo-geologiczne definiuje ilość i jakość dozoru. Podobnie Kodeks Pracy. Widząc zagrożenia na poszczególnych kopalniach zwracamy się do zarządu Polskiej Grupy Górniczej o skontrolowanie przez służby wewnętrzne przestrzegania zapisów Kodeksu Pracy w zakresie czasu pracy. Zakładamy, że wyniki kontroli wskażą na nieprawidłowości. Znając problem będziemy naciskać na jego rozwiązaanie.
Pismo w załączeniu.

 

Pismo - link