Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o.

 

W dniu18 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z strony społecznej z zarządem PGG. Miano omawiać zasady połączenia PGG z KHW, przeanalizować akcję przekazania kopalni Pokój I do SRK oraz miano nas poinformować o zasadach przyjęć do pracy nowych pracowników.
Przebieg spotkania:

- planowane zmiany w funkcjonowaniu Zakładu Elektrociepłownie. Zdaniem organizacji związkowych ilość kopalń i zakładów PGG został określony w porozumieniu podpisanym przez strony. Planowane zmiany muszą być przedmiotem negocjacji. Niedopuszczalne jest działanie jednostronne zarządu. Zarząd obiecał transparentność oraz pełne konsultacje . Stwierdzono jednoznacznie ,że żadne decyzje nie zapadły i bez zgody czynnika społecznego nie zapadną.
- przekazanie KWK Pokój I do SRK. Poinformowano nas o ilości pracowników przekazanych wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa do SRK a co za tym idzie korzystających z odpraw i urlopów. Nie umiano przedstawić wzajemnych zależności finansowych na styku PGG i SRK świadczących sobie wzajemnie usługi.
Nie odpowiedziano na pytanie czy i kiedy jest planowane następne przekazanie i czy wraz z pracownikami.
- rozpoczęto procedurę przyjęć do pracy pracowników. W pierwszej kolejności będą to absolwenci posiadający gwarancję zatrudnienia. Przy braku chętnych dopuszcza się przyjęcia „ z ulicy". Ma być przyjętych 1300 osób do końca pierwszego półrocza. Nie przedstawiono Uchwały, nie przedstawiono ilości nowoprzyjętych na poszczególne kopalnie i zakłady.
- problem połączenia KHW oraz PGG nie został podniesiony z powodu braku osób kompetentnych mogących jednoznacznie przekazać informacje na ten temat.

Omówiono dodatkowo sytuację PGG jako producenta węgla. Pochylono się nad problemami z wydobyciem węgla. Ustawiczne naprawianie naszego przedsiębiorstwa doprowadziło do braku zdolności jego wydobycia. Codziennie do planu brakuje co najmniej 15 000 ton. Rynek węgla łyknie każdą ilość . Gdzie się podziały miliony ton w zapasie na składowiskach nikt nie wie.
Strona społeczna zażądała powołania Komisji BHP, zażądała określenia średniej płacy na kopalniach lub ruchach. Wyrażono generalnie dezaprobatę dla działań zarządu i poproszono zarząd, aby uściślił współpracę ze związkami zawodowymi.

Wydaje się, że spotkanie z przedstawicielem właściciela jest nieuchronne. I będzie równie ekscytujące.

Krzysztof Stanisławski