Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG

W dniu wczorajszym, tzn. 06.02.2017 r. odbyło się w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej sp. Z o.o. spotkanie zarządu PGG ze związkami zawodowymi w obecności Ministra Energii, jego zastępcy oraz senatora będącego głównym autorem audytu Kompanii Węglowej.
Prezes PGG przedstawił ogólne zasady wchłonięcia KHW przez PGG w formie prezentacji / prezentacja ma być przekazana Związkom i będzie upubliczniona/.
Z punktu widzenia związkowego najciekawszym rozwiązaniem są proponowane zasady przejścia pracowników do nowego pracodawcy. Odbyć to ma się na zasadach zdefiniowanych w Kodeksie Pracy w artykule 23^. Jest tylko jeden drobny szczegół. Związkowcy z KHW są zmuszani, pod groźbą upadłości , do zrzeczenia się uprawnień wynikających z obowiązującego układu zbiorowego. Przejdą do nowego pracodawcy z uprawnieniami u starego , tylko tyle że już nie obowiązującymi. Jest to niewątpliwie nowatorskie podejście pracodawcy i właściciela do Kodeksu Pracy. Należy w najbliższym czasie spodziewać się nowelizacji Kodeksu Pracy i usunięcia tak „bzdurnych" zapisów jak artykuł 23^. Jest oczekiwanie, tak jak w przypadku PGG oraz JSW, na pozbawienie uprawnień pracowników przez organizacje ich reprezentujące. Jest też dobra wiadomość. Pracownicy KHW po przejściu do PGG dostaną około 5 % podwyżki pensji oprócz administracji, która będzie miała 18 procentową obniżkę. Jak o tym piszę to mnie zęby bolą. Pytanie: co pracownicy PGG będą mieli z tego całego zamieszania pozostało bez odpowiedzi.
W toku dalszej dyskusji uświadomiono przedstawicielom właściciela trudną sytuację PGG. Wskazano, że proces naprawczy PGG jest w toku. Na razie skutkuje brakiem zdolności wydobycia węgla, brakiem regulaminów wynagradzania na poszczególnych kopalniach zespolonych oraz brakiem pracowników. Przyłączenie KHW niewątpliwie nie poprawi sytuacji przedsiębiorstwa, ale strona społeczna jednoznacznie stwierdza że nie jest przeciwnikiem tego typu projektu. Strona społeczna jest przeciwnikiem metod stosowanych przez właściciela i zarządy spółek.

Przewodniczący MZZ „Kadra Górnictwo
Krzysztof Stanisławski