Szczegóły połączenia KHW i PGG.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawiamy prezentację obrazującą zasady połączenia KHW i PGG

przedstawioną na spotkaniu w dniu 6.02.2017.

 

Prezentacja - link