Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra"

Wspólne stanowisko Związków Zawodowych "Kadra" w sprawie połączenia KHW i PGG.

Pismo - link