Realizacja biznesplanu za 2016 rok

Dane przesłane do zespołu monitorującego przed jego spotkaniem w dniu 13 luty.

LINK