Protest Kadry Na KWK „Piast”

W związku z narastającymi niepokojami społecznymi w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej spowodowanych przemieszczaniem się pracowników pomiędzy kopalniami, bez wspólnego regulaminu premiowania, Związek Zawodowy „Kadra" przy KWK „Piast" rozpoczął działania mające na celu wymuszenie respektowanie zapisów prawa przez Zarząd.
Obowiązki pracodawcy w tej materii są zdefiniowane w Kodeksie Pracy. Akje na KWK „Piast" należy traktować jako wstęp do działań na poziomie Zarządu. Pismo w Załączeniu.

 

Pismo - link