Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok.

W związku z upłynięciem daty wypłacenia 14-tej pensji za 2016 rok ( 15 lutego ) MZZ „Kadra" Górnictwo wystosował pismo z żądaniem wypłacenia 14 –tej pensji pracownikom, za czas przepracowany w Kompanii Węglowej. Żadne porozumienie nie może zabrać pracownikowi zapłaty za czas przepracowany. Praca została wykonana i zapłata , a taką jest 14 – ta pensja , się należy. W przypadku opierania się pracodawcy planujemy wszczęcie sporu zbiorowego, który poza częścią 14-tej pensji może nam dać uprawnienia do przeprowadzenia akcji protestacyjnej. – pismo w załączeniu
Dodatkowo podejmujemy po raz kolejny inicjatywę zwalczenia zapisów tzw. etatyzacji. Nie jest wykluczone, że jednak będziemy musieli użyć instytucji zewnętrznych.- pismo w złączeniu.

Pismo dot. 14 pensji za 2016 roku

Etatyzacja