Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW

Wczoraj tzn. w dniu 20.02.2017 r. odbyło się spotkanie zarządów KHW, PGG i strony społecznej obu spółek w obecności Ministra Energii. Pan Prezes PGG przedstawił założenia porozumienia trójstronnego pomiędzy zarządami spółek oraz stroną społeczną KHW. Ponieważ zaproponowane porozumienie w żadnym elemencie nie odpowiadało stronie społecznej KHW a nawet negowało wcześniejsze ustalenia związki zawodowe reprezentujące PGG uznały, że ich obecność na sali obrad jest zbędna. Nie dość, że nie wnosiliśmy nic merytorycznego do dyskusji to tak naprawdę przeszkadzaliśmy w próbach znalezienia kompromisu. Pozytywnym wydaje się być ,że strona społeczna obu spółek wykazała jedność i nie dopuściła do wyartykułowania jakichkolwiek wzajemnych pretensji.
Krzysztof Stanisławski