14 - ta pensja, ciąg dalszy.

Dnia 21 lutego otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo sporowe w sprawie wypłaty części 14 - tej pensji za 2016 rok ( pismo - link ).

Ponieważ nic poza tym się nie dzieje dzisiaj przypomnieliśmy pracodawcy o jego powinnościach względem Związku Zawodowego "Kadra" Górnictwo. - (pismo - link)
Czekamy na podjęcie rokowań. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli sięgać do zapisów ustawy związkowej.
Krzysztof Stanisławski