14-ta pensja c.d.

Informujemy zainteresowanych, źe skutecznie weszliśmy w spór zbiorowy z pracodawcą w sprawie wypłaty
wynagrodzenia za czas przepracowany w strukturach Kompanii Węglowej S.A. w roku 2016.
Termin rokowań został wyznaczony na 30 marca.

Pismo - link


Krzysztof Stanisławski