MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW.

MZZ „Kadra" Górnictwo a sytuacja w PGG sp. Z o.o.
Jak powszechnie wiadomo Katowicki Holding Węglowy przestał istnieć jako przedsiębiorstwo wydobywające węgiel kamienny. Aktywa wydobywające węgiel / brzmi nieźle / oraz podmiot je obsługujący zostały zakupione przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. Powstało wielkie przedsiębiorstwo którego zadaniem, miejmy nadzieję, jest wydobywanie węgla a nie robienie wyniku finansowego.
W przeddzień połączenia przedsiębiorstw, przewodniczący poszczególnych Związków Zawodowych „Kadra" działających na kopalniach KHW ustalili wspólnie z Prezydium Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Kadra" Górnictwo zasady funkcjonowania w ramach PGG sp. z o.o. MZZ „Kadra" Górnictwo jako organizacja zakładowa w PGG i reprezentatywna bierze na siebie odpowiedzialność za reprezentowanie swoich członków w relacjach z pracodawcą na poziomie central związkowych i pracodawcy. Dotyczy to członków Związku tzw. starej PGG oraz przyłączonej części jaką jest KHW. Od momentu połączenia naszych przedsiębiorstw każdy członek MZZ „Kadra" Górnictwo będący pracownikiem PGG sp. z o.o. może liczyć na równe traktowanie. Działanie MZZ „Kadra" Górnictwo w niczym nie ogranicza działania związków „Kadra" na poszczególnych kopalniach i ruchach. Wprost przeciwnie. Jest związkiem powołanym, tak naprawdę, do reprezentowania na poziomie centrali zadania poszczególnych związków 'Kadra". Taki model działania sprawdził się w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Sprawdzał się do tej pory w PGG i tak będzie nadal. Czego sobie i wam życzę.
MZZ „Kadra" Górnictwo jest jak na standardy górnicze dużą organizacją. Zrzeszamy około 6 tysięcy pracowników. Swoim działaniem obejmujemy podmioty gospodarcze powstałe na wskutek reformowania byłej Kompanii Węglowej S.A. W PGG sp. z o.o. zrzeszamy prawie 4,5 tys. pracowników. Reprezentowanie tak dużej ilości ludzi i to w większości osób funkcyjnych, biorących odpowiedzialność za działanie przedsiębiorstwa jest dla nas wyzwaniem ale też zaszczytem.
Nie zapominajmy, że wszyscy jesteśmy członkami Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra", struktury federacyjnej, które swoim istnieniem wymusza wspólne działania poszczególnych organizacji.
Wasz nieustający przewodniczący MZZ „Kadra" Górnictwo
Krzysztof Stanisławski.