Jest i minister

W dniu dzisiejszym dostaliśmy oficjalne zaproszenie na spotkanie z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim , które ma się odbyć w dniu 13 czerwca w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Należy przypomnieć, że domagaliśmy się takiego spotkania od dłuższego czasu widząc brak decyzyjności zarządu naszego przedsiębiorstwa. Smutnym jest, że potrzeba aż ministra aby rozmawiać o sprawach wewnętrznych PGG.
Nie mogąc się doczekać na decyzje zarządzających i rządzących strona społeczna z lekka się radykalizuje. Czujemy się lekceważeni. A lekceważenie przedstawiciela załogi jest tak naprawdę lekceważeniem załogi.
Wykazując dobrą wolę i cierpliwość powstrzymaliśmy się od wejścia w spór zbiorowy do czasu kontaktu z odpowiednim ministrem – zał. nr 1.
Widząc, że bez siłowych argumentów może się nie obyć zawiadomiliśmy Państwową Inspekcje Pracy o drobnych nieprawidłowościach, które naszym zdaniem są niczym innym jak łamaniem obowiązującego w górnictwie, a w szczególności w PGG prawa- zał. nr 2. Zgłoszenie obejmuje tylko trzy problemy. Reszty na razie nie wyciągamy na zewnątrz. Zakładamy, ze zgoda buduje , niezgoda rujnuje. Do zgody trzeba dwóch stron.

MZZ „Kadra" Górnictwo
Przew. K. Stanisławski