25 procentowa podwyżka - załatwiona.

Oczywiści chodzi o podwyżką wartości posiłku profilaktycznego. Reszta przed nami.

W dniu wczorajszym, tzn. 19 czerwca, odbyło się spotkanie zarządu Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. ze strona społeczną kończące cykl spotkań wywołanych przez związkowców. Spotkania były konsekwencją przedstawiania, na różnych forach, sytuacji ekonomicznej Polskiej Grupy Górniczej jako dobrej. Przypominam, że Pan Minister zarządzający górnictwem stwierdził, że wyniki PGG wyprzedzają biznesplan. Porozumienie z 19 kwietnia będące fundamentem funkcjonowania PGG jasno stwierdza, że w przypadku dobrych wyników związki maja prawo żądać od pracodawcy podzielenia się sukcesem.
Spotkanie z rządzącymi górnictwem, które odbyło się 13 czerwca pozwoliło uzmysłowić ministrom, że strona społeczna ma wiele uwag w stosunku do pracodawcy. Porozumienie wyżej przytoczone, według nas związkowców, jest realizowane wybiórczo. Nie ma naszej zgody na realizowanie tylko tych punktów porozumienia , które są wygodne dla pracodawcy. Pytanie podstawowe było następujące: Czy porozumienie z 19 kwietnia będące, jeszcze raz powtarzam, podstawą funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, nadal obowiązuje ?
Zapewniono nas, że obowiązuje. Aby w przyszłości uniknąć nieporozumień Pan wiceminister Grzegorz Tobiszewski zobowiązany został do bieżącego uczestnictwa w pracach zespołu monitorującego. Obecność Pana ministra będzie wymuszała przekazywanie pełnych danych związkowcom przez zarząd, ale też będzie batem na związkowców i uniemożliwi artykułowanie nierealnych żądań. Spotkanie zakończyliśmy przysłowiowy uściskiem ręki i w zgodzie.
Wczorajsze spotkanie z zarządem, było kontynuowane w tym samym duchu. Jest chęć współpracy, jest wzajemne zrozumienie. Ponieważ sytuacja przedsiębiorstwa nie jest na tyle dobra, aby już rozmawiać o płacach musieliśmy odłożyć rozmowy na termin późniejszy. Natomiast zarząd wykazał dobra wolę i zrozumienie czego dowodem jest porozumienie podnoszące wartość posiłku profilaktycznego / tekst w załączeniu /. Podniesienie wartości posiłku dotyczy wszystkich pracowników PGG do niego uprawnionych. Skutkuje wzrostem jego wartości dla pracowników tzw. starej PGG oraz brakiem obniżki wartości bonów dla pracowników przybyłych z KHW. Niestety nie dotyczy to administracji, gdyż pracownicy tej grupy zawodowej utracili uprawnienia do posiłku w momencie wchłonięcia ich przez PGG.
W pracy związkowej a „Kadry" w szczególności jest bardzo trudno o sukces.
Przypominam, że jako organizacje związkowe działające w PGG podjęliśmy interwencję w Państwowej Inspekcji Pracy oraz że jako MZZ „Kadra" Górnictwo jesteśmy w sporze zbiorowym o część 14-tej pensji za pracę na rzecz Kompanii Węglowej. Nie podejmowanie rozmów w obecnej chwili o płacach nie oznacza naszej bierności w tym zakresie.

K.S.

Pismo - link