KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach

 

         W dniu 17 października br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami Związków Zawodowych „Kadra”. W trakcie narady omówiono stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych oraz wyniki kontroli prowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych.

 

Notatka ze spotkania - link