Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji.

Dnia 6 lutego 2014 roku strony podpisały się pod decyzja zabrania uprawnień do posiłków profilaktycznych pracownikom administracji oraz zawieszenia na 3 lat / Kodeks Pracy paragraf 9 ze znaczkiem 1 / uprawnień do tzw. 14-tej pensji. Przedłużenie zawieszenia uprawnień do lat czterech Porozumieniem zawartym w dniu 19 kwietnia 2017 roku według naszej opinii jest niezgodne z prawem.
Żaden pracodawca a tym bardziej związkowiec nie ma prawa zabierać wynagrodzenia niezgodnie z prawem. Z podważaniem własnego podpisu pod porozumieniem nie mamy żadnego problemu. Porozumienie o którym mowa i tak nie było respektowane przez pracodawcę. Jedynymi punktami które zostały wykonane to zabranie uprawnień do 14 – tej pensji i nieszczęsne kopalnie zespolone pogłębiające chaos w naszym przedsiębiorstwie.
W załączeniu pismo przesłane do Pana Prezesa PGG S.A. z żądaniem wypłaty należnej części wynagrodzenia.

Czytaj pismo