Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Od dłuższego czasu tzw. społeczeństwo a co za tym idzie i pracownicy Polskiej Grupy Górniczej są informowani poprzez media o stanie negocjacji nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Rządzący i zarządzający przedstawiają założenia jakim ma podlegać układ, informują o jakości negocjacji i postępie prac . Wypowiedź Pana prof. Jana Wojtyły, Przewodniczącego Rady Nadzorczej naszego przedsiębiorstwa przelała czarę goryczy. Pytania od członków związku zmuszają nas do poinformowania zainteresowanych o stanie negocjacji.
Informujemy, że jako przedstawiciele organizacji zakładowej i reprezentatywnej od miesiąca listopada nie uczestniczyliśmy w żadnych rokowaniach. Część najbardziej istotna, to znaczy część Układu poświęcona sposobowi zapłaty za pracę miała być omawiana w wąskim gronie przedstawicieli związków zawodowych i pracodawcy. Odbyły się dwa spotkania w połowie roku 2017 – tego i na tym koniec. Twierdzenie, że negocjacje posuwają się do przodu a ich tempo jest zadawalające wydaje się być dość odważne.
Sugeruje się, że pracujemy nad dokumentem, który ma być wzorcowym dla innych przedsiębiorstw. Otóż, z tego co pamiętam układ zbiorowy negocjuje pracodawca z organizacjami związkowymi działającymi u tegoż. Ponadzakładowy układ negocjowany powinien być przez centrale związkowe z organizacją pracodawców. Jest tylko jeden mały problem. Organizacja pracodawców nie jest zainteresowania nakładaniem na firmy górnicze ograniczeń. Taniej jest pracownika wysłać na dół w przysłowiowych trampkach.
Jako przedstawiciel załogi Polskiej Grupy Górniczej nie mam ambicji podpisania się pod wiekopomnym dokumentem przechowywanym jako wzór pod Paryżem. Chciałbym wynegocjować dokument korzystny i zapewniający bezpieczeństwo pracownikom Polskiej Grupy Górniczej a nie pracownikom górnictwa. Do negocjacji w ramach PGG mam pełnomocnictwo. Do negocjacji dla górnictwa i wszechświata nie mam.
Niestety obserwujemy dwa niezależne światy. Jeden medialny, przedstawiający rzeczywistość wirtualną i drugi który wszyscy znamy.
Odpowiadam na pytanie : kiedy będzie układ i jakie będą zapisy w nim zawarte ?
Nie mam zielonego pojęcia.

Przewodniczący MZZ „Kadra" Górnictwo
Organizacji związkowej zakładowej i reprezentatywnej
w rozumieniu prawa
Krzysztof Stanisławski