Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji.

Odpowiedź przekazana nam przez Zarząd PGG S.A. na pismo dot. wypłaty 14-tej pensji pracownikom administracji nie satysfakcjonuje nas. Dlatego w celu rozwiązania naszych wątpliwości związek zwróci się w najbliższym czasie do Państwowej Inspekcji Pracy o zweryfikowanie poprawności naszego stanowiska.

Link: pismo Zarządu PGG S.A.