MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP.

Z uwagi na brak satysfakcjonującej odpowiedzi Zarządu PGG S.A. na nasze pismo dotyczące wypłaty 14-tki pracownikom administracji za 2017 r. oraz brak odpowiedzi na pismo dotyczące urlopu dodatkowego dla pracowników byłego KHW związek nasz, zwrócił się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach o przeprowadzenie kontroli i zajęcie stanowiska w przedmiocie ww. zagadnień.

Link: pismo do PIP.