Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego.


W dniu dzisiejszym tzn. 23 kwietnia zakończył się spór zbiorowy pomiędzy Zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi. Osiągnięto kompromis. Strona społeczna żądała 10-cio procentowego zwiększenia funduszu wynagrodzeń na rok 2018. Dostaliśmy wzrost ośmioprocentowy w roku 2018 oraz wynegocjowano wzrost na rok 2019 na poziomie 7,5 procenta względem roku 2017 .
Jest to niewątpliwie znaczący wzrost wynagrodzeń. W połączeniu z przywróceniem uprawnienia zwanego 14- tą pensja daje to wzrost przychodów w stosunku do 2017 roku na poziomie 15 procent. Oczywiście sposób podnoszenia zarobków nam nie odpowiada. Uważamy, że kwoty gwarantowane nie są dobrym rozwiązaniem. Niestety propozycje zarządu były na tyle niespójne, że nie było innej możliwości realizacji podwyżek. Konieczne było pokazanie jedności związków zawodowych.
Załatwiając podwyżki na 2018 rok pracodawca wymusił od nas zgodę na zmiany sposobu wypłaty 14 – tki w roku 2020 / czyli za rok 2019 /. – porozumienie w załączeniu. Wydaje się to być mało istotne w kontekście zobowiązania do podpisania do końca września wspólnych, dla wszystkich ruchów kopalń, zasad premiowania. Tutaj czekają nas schody.
Wstając od stołu rokowań wszyscy byliśmy lekko zawiedzeni. To się nazywa kompromis.
Przewodniczący MZZ „Kadra" Górnictwo
Krzysztof Stanisławski

Porozumienie w sprawie kwot gwarantowanych - czytaj

Porozumienie 14-stka - czytaj