KADRA interweniuje w PGG S.A.

MZZ „Kadra" Górnictwo w związku z zawieszonym sporem zbiorowym dotyczącym wypłaty części 14-tej pensji za rok 2016 do czasu rozstrzygnięcia indywidualnych spraw sądowych związek zwrócił się z wnioskiem o informację: ile takich spraw sądowych jest prowadzonych oraz w jakim stadium się one znajdują. W szczególności zaś, czy zapadły już wyroki rozstrzygające spory w pierwszej instancji.

Pismo