Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo.

W siedzibie PZZ „Kadra" w Katowicach odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Kadra" Górnictwo. W trakcie zebrania delegaci po wysłuchaniu sprawozdań za 2018 r., na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili ustępującemu Zarządowi związku absolutorium. Następnie przystąpiono do wyboru organów związku. Przewodniczącym MZZ „Kadra" Górnictwo na kadencję 2019-2023 został ponownie kol. Krzysztof Stanisławski.
W skład Zarządu weszli: Danuta Danisz, Barbara Mierzejewska, Marta Zabłocka, Mirosław Adler, Krystian Brożek, Romuald Cichoń, Marek Gacka, Marian Hlubek, Leszek Kotarski, Bogusław Koziara, Edward Kubica, Krzysztof Kwitek, Grzegorz Machalica, Piotr Molitor, Andrzej Póda, Harald Przcht, Andrzej Przeliorz, Grzegorz Pytel, Bogusław Studencki, Czesław Szkudlik, Antoni Tomczyk, Dariusz Trzcionka, Mariusz Wakuła, Andrzej Wowra.
Do nowo wybranej Komisji Rewizyjnej weszli: Izabela Pierchała, Adam Radecki, Jacek Zając.
Po Zebraniu Delegatów nowo wybrany Zarząd Związku dokonał wyboru wiceprzewodniczących związku, Zostali nimi: Marek Gacka, Andrzej Przeliorz, Bogusław Studencki, Mariusz Wakuła.