Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Zarządu PGG ze związkami zawodowymi w temacie wypłaty 14-tej pensji za 2019 rok. Zarząd podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko dot. wysokości wypłaty. Strona związkowa zażądała wypłaty 14-tki w wysokości 115 procent dla kopalni ROW i kopalń które wykonały plany określone w PTE na 2019 r.. Dla pozostałych kopalń wysokość wypłaty miałaby wynosić 100%.

Porozumienie nie zostało osiągnięte.

W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie central związkowych.