List do Prezydenta

            Katowice dn. 07.04.2020 r.

Prezydent RP
Pan Andrzej Duda

Stanowisko

MZZ „Kadra" Górnictwo

Kupuj świadomie produkt polski.

 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo z niepokojem obserwuje sytuację branży wydobywczej w Polsce. Opinie środowiska górniczego kierowane do osób odpowiedzialnych za branżę energetyczną pozostają bez odpowiedzi. Sytuacja producentów węgla staje się coraz bardziej niepokojąca.
Producenci węgla muszą i chcą płacić obowiązkowe należności skarbowi państwa. To wbrew obiegowej opinii zasilenie skarbu państwa miliardami złotych. Liczą na ulgi i odroczenia. Jest to jednak sprawa drugoplanowa. Oczywistym jest konieczność zasilania budżetu obciążonego obowiązkami ratowania gospodarki. Aby wywiązywać się z zobowiązań Musi być jednak spełniony jeden warunek.
Konieczny i dostateczny.
Polska energetyka musi wytwarzać energię elektryczną spalając polski węgiel.
Zaopatrywanie polskich elektrociepłowni poprzez polskich dostawców zapewni tymże ciągłość finansową oraz pozwoli utrzymać miejsca pracy w kopalniach oraz w przedsiębiorstwach współpracujących. Spalanie polskiego węgla ustabilizuje sytuację setki tysięcy pracowników szeroko rozumianej branży górniczej. Spalanie polskiego węgla nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Jest to najtańszą tarczą mogąca ochronić setki tysięcy ludzi. Przy niskich cenach pozwoleń na CO 2 cena energii z węgla jest niższa od ceny energii produkowanej z innych źródeł.
Przypominamy, że brak odbioru węgla od kopalń głębinowych spowoduje ich likwidację . Nie da się na dłuższą metę utrzymywać kopalń bez wydobycia węgla. Węgiel jeszcze przez długie lata będzie w naszym kraju podstawą stabilności energetyki. Czy się to komuś podoba czy nie. Dobrze by było aby to był węgiel Polski. Dobrze by było aby Polska nie finansowała wojny w Donbasie zakupami taniego węgla czekającego na nabywców po wprowadzeniu ceł zaporowych przez Ukrainę.
Niestety z niepokojem obserwujemy wzrost zakupów energii elektrycznej z zewnątrz. Zakupy z kierunku Niemiec przekraczają o 200, 300 procent zakupy planowane. Giełda handlująca energią elektryczną szczyci się wielkimi obrotami i niską ceną zakupionej energii. Prawo popytu i podaży obowiązuje. Zwiększy się popyt , cena pewnie nie spadnie. Przy znacznym obniżeniu zapotrzebowania na energię elektryczną takie działanie uważamy za działanie niezgodne z polską racją stanu. Bezpieczeństwo ekonomiczne społeczeństwa i bezpieczeństwo energetyczne powinno być priorytetem.
Tak naprawdę od decyzji zarządów spółek energetycznych, których większościowym właścicielem jest skarb państwa a wszyscy jesteśmy ich akcjonariuszami, zależy bezpieczeństwo energetyczne państwa polskiego w niedalekiej przyszłości oraz los setki tysięcy polskich rodzin w tej chwili.

 

Przewodniczący ZZ „Kadra" Górnictwo
Krzysztof Stanisławski